Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογικών αρχαιρεσιών του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού ν.Αττικής

FacebookTwitterGoogle+Share

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ :  6.278 (από 9.563 το 2018)   ΨΗΦΙΣΑΝ: 3.078 (από 2.980 το 2018)

ΕΓΚΥΡΑ:  2.984 (από 2.900 το 2018)   ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:  94 (από 80 το 2018)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ):

2.269 ψήφους και 13 έδρες, ποσοστό 76,04%

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

293 ψήφους και 2 έδρες, ποσοστό 9,82%

 

ΛΑΝΤΖΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

204 ψήφους και 1 έδρα, ποσοστό 6,84%

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ

155 ψήφους και 1 έδρα, ποσοστό 5,19%

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

64 ψήφους και 0 έδρες, ποσοστό 2,14%

 

 

Β. Για την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ)

2.269 ψήφους και 3 έδρες

 

 

Γ.  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 2.433 ΕΓΚΥΡΑ:  2375 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ):

1.831 ψήφους και 19 αντιπροσώπους, ποσοστό 77,09%

 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

143 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο, ποσοστό 6,02%

 

ΛΑΝΤΖΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

199 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, ποσοστό, 8,38%

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ

150 ψήφους και 2 έδρες, ποσοστό 6,32%

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

52 ψήφους και 0 αντιπροσώπους, ποσοστό 2,19%

 

 

Δ.  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.)

 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 2.115        ΕΓΚΥΡΑ:  2.062

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ):

1.568 ψήφους και 21 αντιπροσώπους, ποσοστό 76,04%

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

109 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, ποσοστό 5,29%

 

ΛΑΝΤΖΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

195 ψήφους και 3 αντιπροσώπους, ποσοστό 9,46%

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ

138 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, ποσοστό 6,69%

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

52 ψήφους και 0 αντιπροσώπους, ποσοστό 2,52%

 

 

Ε.  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Κ.Π.)

 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 90 ΕΓΚΥΡΑ:  72 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ):

72 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο, ποσοστό 100%

 

*Οι υπόλοιποι συνδυασμοί  δεν συγκρότησαν ψηφοδέλτιο για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Π.

 

 

ΣΤ.  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (Ε.Κ.Λ.)

 

ΨΗΦΙΣΑΝ: 227     ΕΓΚΥΡΑ:  210

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ):

210 ψήφους και 5 αντιπροσώπους, ποσοστό 100%

 

*Οι υπόλοιποι συνδυασμοί δεν συγκρότησαν ψηφοδέλτιο για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Λ.

 

H ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ