Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Γιώργος Στεφανάκης μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού

FacebookTwitterGoogle+Share