Άλλα υπογράφουν, άλλα λένε κι άλλα εννοούν: Ανακοίνωση της ΔΑΣ HILTON για την επιχειρησιακή σύμβαση

Άλλα υπογράφουν, άλλα λένε κι άλλα εννοούν: Ανακοίνωση της ΔΑΣ HILTON για την επιχειρησιακή σύμβαση

Share ΑΥΤΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΙΛΤΟΝ. Ενημερωτικά παραθέτουμε τις 2 βασικές αντεργατικές  ρυθμίσεις που διέπουν την επιχειρησιακή  σύμβαση του ξενοδοχείου με βάση την ισχύουσα σύμβαση που υπέγραψε η πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδία, όπως περιγράφεται στο προοίμιο της εισαγωγής . 1.- Παρέχεται στον εργοδότη η δυνατότητα σε στιγμές φόρτου εργασίας να μην χορηγεί τις ημέρες ανάπαυσης(ρεπό) συνεχόμενα αλλά εντός του 7ημέρου όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία. 2.- Οι νεοεισερχόμενοι…

Read More