ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Το Συνδικάτο είναι η οργάνωση όλων των εργαζομένων του ίδιου κλάδου ανεξάρτητα από ειδικότητα, φύλο, ιδεολογική ή πολιτική τοποθέτηση.

Παρεμβαίνει όπου δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις και η εργατική νομοθεσία.

Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα και άλλες κατακτήσεις.

Οργανώνει αγώνες για τη διεκδίκηση οικονομικών και άλλων αιτημάτων.

Παλεύει με όλη την εργατική τάξη ενιαία και συντονισμένα, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων νομού Αττικής ιδρύθηκε το 1919. Μέλη του Συνδικάτου είναι όλοι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα επισιτιστικά καταστήματα του Νομού Αττικής και σήμερα αριθμεί 11.000 μέλη. Η έδρα του είναι στην Ομόνοια, στην οδό Γλάδστωνος 3, στον 7ο όροφο.

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 17 μέλη που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε μήνα ανοιχτά και μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος εργαζόμενος το επιθυμεί.

Η πραγματική όμως Δύναμη του Σωματείου είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Η δική μας συμμετοχή και δράση μπορεί να ανακόψει την επίθεση που δεχόμαστε, να διασφαλίσει και να διευρύνει τα δικαιώματα που αποτελούν τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόμενοι, σπουδαστές των τουριστικών σχολών, πρακτικάριοι που βιώνουν καθημερινά την εκμετάλλευση, την υποαπασχόληση, την ανεργία χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν μέσα από την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου για να αποτελέσουν την συνέχεια και την έμπνευση του δίκαιου αγώνα για τη διατήρηση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας.