ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Από τις μεγάλες απεργίες του 2004
Από τις μεγάλες απεργίες του 2004
ΑΠΕΡΓΙΑ 10 2 2010
ΑΠΕΡΓΙΑ 10 2 2010
ΑΠΕΡΓΙΑ 22 4 2010
ΑΠΕΡΓΙΑ 22 4 2010
ΑΠΕΡΓΙΑ 29 6 2011
ΑΠΕΡΓΙΑ 29 6 2011
ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 26 5 2012
ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 26 5 2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΣΕ 12 9 2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΣΕ 12 9 2012
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΕ