Ψηφίζουμε στο Παράρτημα Δυτικών

FacebookTwitterGoogle+Share

Ψηφίζουμε στο Παράρτημα των Δυτικών

Παρασκευή 4 Μάη 11.00 ως 19.00

Τρίτη 8 Μάη 11.00 ως 19.00

στο Περιστέρι, Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών

Έχουμε μαζί μας αστυνομική ταυτότητα!!