ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

FacebookTwitterGoogle+Share

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δε σκύβουν το κεφάλι, συλλογικές συμβάσεις θα υπογράψουμε με ενότητα και πάλη!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Οι εργαζόμενοι του κλάδου βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια πρωτόγνωρη τουριστική ανάπτυξη. Δεκάδες δις ευρώ βγήκαν μέσα από τη δική μας δουλειά. Πάνω από 100 εκατομμύρια τουρίστες πέρασαν από τα χέρια μας. Από την άλλη η επίθεση στα δικαιώματα και στο εισόδημά μας ήταν ολομέτωπη και συνολική. Δεν έχει σταματήσει.
Η μία κυβέρνηση μετά την άλλη δεν άφησε τίποτε όρθιο από όσα κατακτήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν όλα όσα έφεραν τα μνημόνια, πριν ακόμη γίνουν αντεργατικοί νόμοι.

Δεν εφαρμόζουν ούτε τις πετσοκομμένες στα μέτρα τους συλλογικές συμβάσεις που με ευθύνη της υπέγραψε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού και μια σειρά κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία που ελέγχει.
Οι εξελίξεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα από τη μια να ανέβουν οι εισπράξεις και τα κέρδη των εργοδοτών, σημειώνοντας ρεκόρ, κι από την άλλη να σακατευτούν τα κορμιά των εργαζομένων από την εντατικοποίηση και την πολυαπασχόληση. Η ανεργία όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά μετατράπηκε σε λιγότερους μήνες δουλειάς για κάθε εποχικό συνάδελφο, μειώνοντας το έτσι κι αλλιώς κουτσουρεμένο εισόδημα. Η πλειοψηφία των ανέργων δεν παίρνει ούτε το επίδομα ανεργίας.

Να αναμετρηθούμε με τον ατομικό και συλλογικό εργοδότη, με την κυβέρνηση
και τους μηχανισμούς
της
Ήρθε η ώρα να πάρουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια.
Τα σωματεία και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δίνουμε το μήνυμα: Να οργανωθεί αγώνας από όλα τα σωματεία του κλάδου, στα ξενοδοχεία, στα επισιτιστικά καταστήματα και στα ζαχαροπλαστεία για να επιβάλουμε Συλλογικές Συμβάσεις, υποχρεωτικές σε όλες τις επιχειρήσεις.
Να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία, την εργασιακή σχέση, την εθνικότητα. Με μισθούς που να ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο διαβίωσης με βάση τον παραγόμενο πλούτο. Με σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς που να επιτρέπει στον εργαζόμενο να απολαμβάνει τον κόπο από την δουλειά του, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες που επιθυμεί, να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του.
Να οργανωθούν σε κάθε περιοχή και χώρο δουλειάς μαζικές διαδικασίες, που θα ξεκινούν από την ενημέρωση, από τη συζήτηση και θα καταλήγουν σε αποφάσεις.
Να κατανοηθεί από όλους ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λόγο στο πόσο και με τί όρους θα πουλάνε την εργατική τους δύναμη.
Να μάθουν οι νέοι την αξία να δίνουν συλλογικά και αποφασιστικά τη μάχη για το μισθό τους, σε αντίθεση με την αντίληψη της κυβέρνησης, του εργοδότη και των στηριγμάτων του σε κάθε χώρο δουλειάς που προβάλλουν όλοι μαζί την ατομική διεκδίκηση ως λύση. Κανείς μόνος του.
Δίνοντας τη μάχη να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, να μην επιτρέψουμε να περνά ο διαχωρισμός που επιβάλλουν με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με τους εργολαβικούς, τη διαλείπουσα εργασία.
Ο αγώνας μας ξεκινά από την επιχείρηση, σε κάθε περιοχή, περνά στον κλάδο και ενώνουμε όλη η εργατική τάξη τη δύναμή μας για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση, τον ΣΕΤΕ και τον ΣΕΒ να καθοριστεί με νόμο ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ.
Να εφαρμοστεί παντού, απαρέγκλιτα το 8ωρο, το 5θημερο με
30 λεπτά διάλειμμα την κάθε εργάσιμη μέρα και δυο συνεχόμενα ρεπό την εβδομάδα. Καμιά διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Να χορηγούνται οι άδειες, τα δώρα, τα επιδόματα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
• Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι πο υ τ σα κ ί ζο υν τ ι ς Συλλογικές Συμβάσεις.
• Κα θο λ ι κή ι σ χ ύς κ α ι υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
• Κατάργηση των ατομικών Συμβάσεων εργασίας και τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν σ υ μ β ά σ ε ω ν π ο υ υπογράφτηκαν από των Ενώσεις Προσώπων.

• Κανείς μισθός κάτω από 900 ευρώ μικτά στα ξενοδοχεία και 860 ευρώ μικτά στον επισιτισμό και τα ζαχαρώδη.
• Να καταργηθεί άμεσα ο διαχωρισμός σε παλιούς κ α ι ν έ ο υ ς , σ ε εργαζόμενους με σταθερή δουλειά και σε όσους δουλ ε ύ ου ν μ ε ά λ λ ε ς μορφές απασχόλησης.
• Να ε φ α ρμ ο σ τ ο ύν ο ι συλλογικές συμβάσεις στους πρακτικάριους σε καταρτιζόμενους, σε όσους εργάζονται εργάζονται μέσα από προγράμματα.

• Οι εργοδότες που δεν εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβ ά σει ς κ α ι δ εν κ α τ α β ά λ λ ο υ ν τ α δ ε δ ο υ λ ε υ μ έ ν α ν α τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Η ε κ δ ί κ α σ η τ έ τ ο ι ω ν υποθέσεων να γίνεται με τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α τ ο υ Αυτόφωρου.

%cf%80%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%bf-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1 %cf%80%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%bf-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82